Privacy & cookie policy

Cookie policy

LOU hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze cookie policy lichten wij u toe hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via cookies, wat we ermee doen en hoe we deze gegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin de gebruikers van onze online omgeving er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.

· Toepassingsgebied

Deze website en bijhorende cookies worden beheerd door LOU met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 75/16, 3000 Leuven en KBO-nummer 0781.525.535. Wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze online omgeving verwerken door middel van cookies.

Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen door middel van cookies en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht via een desktop computer, tablet, smartphone of ander medium waarop de cookies geïnstalleerd worden.

· Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten en informatie opslaan, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u onze website bezoekt. Cookies kunnen persoonsidentificerende gegevens bevatten, maar dit is niet steeds het geval.

Wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, zal deze cookie informatie versturen naar de website zodat de website uw browser herkent en bijvoorbeeld uw taalvoorkeur kan onthouden. Sommige cookies maken het ook mogelijk om bepaalde functies op een website mogelijk te maken of om te meten hoe de websitebezoekers onze website gebruiken zodat wij deze informatie kunnen gebruiken om de website te optimaliseren.

Cookies hebben vaak een vervaldatum met als gevolg dat ze automatisch worden verwijderd na een bepaald tijdstip. Sommige cookies worden onmiddellijk na het sluiten van de browser verwijderd, zoals de sessiecookies, terwijl andere cookies voor een langere periode op uw toestel blijven staan.

· Welke soorten cookies gebruiken we en waarom ?

Strikt noodzakelijke / essentiële en functionele cookies

De strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om op de website te kunnen navigeren en gebruik te maken van de geboden functies. Functionele cookies onthouden de keuzes die u hebt gemaakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters. Zonder die cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items van een winkelmandje niet worden geleverd. Deze cookies zorgen er dus voor dat wij u een aangenamere ervaring kunnen bieden die beter aansluit op uw keuzes. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op andere websites niet volgen.

Deze cookies kunnen we installeren zonder uw toestemming te vragen.

Cookies voor analytische en statistische doeleinden

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website gebruiken. Deze cookies gebruiken we om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen, hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie, winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.

Wij maken gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's, enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op - de Google Analytics webpagina. Voor het gebruik van deze "third party" cookies voor analytische doeleinden wordt voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus allen op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.

Webbakens / pixels

Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die "webbakens" of "pixels" worden genoemd (ook bekend onder de naam "clear gifs"), waardoor we de gebruikers kunnen tellen die de betrokken pagina's hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te volgen.

Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Lijst van gebruikte cookies

 1. Cookie: PHPSESSID
  Bron:
  Doeleinde/functie: Deze cookie bewaart informatie met betrekking tot de sessie van de gebruiker
  Vervaldag: Wanneer de browsingsessie eindigt
 2. Cookie: _ga
  Bron: Google Analytics
  Doeleinde/functie: Deze cookie is een Google Analytics persistent cookie die wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden.
  Vervaldag: 1 jaar en 1 maand
 3. Cookie: _ga_84MCPTMY0N
  Bron: Google Analytics
  Doeleinde/functie: Deze cookie is een Google Analytics persistent cookie die wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden.
  Vervaldag: 1 jaar en 1 maand
 4. Cookie: _gat_wnd_header
  Bron: Google Analytics
  Doeleinde/functie: Wordt gebruikt om het percentage verzoeken te beperken.
  Vervaldag: 1 minuut
 5. Cookie:_gid
  Bron: Google Analytics
  Doeleinde/functie: Worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers deze webpagina's gebruiken. Alle informatie wordt anoniem verzameld en kan informatie bevatten zoals de gebruikte browser, het aantal bekeken pagina's. Deze informatie helpt ons deze website en uw bezoekervaring te verbeteren.
  Vervaldag: 1 dag

· Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?

Wij kunnen de informatie die wij verkrijgen via cookies verwerken en delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten voor wie het noodzakelijk is om zijn taken te kunnen uitvoeren. LOU verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden enkel en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld voor het verzenden van een pakket of het afhandelen van een betaalopdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

· Doorgifte van uw persoonsgegevens

LOU geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

· Verwijdering van cookies en bijkomende informatie over cookies

Indien u ons hebt ons de toestemming gegevens via het klikken op de desbetreffende knop van de cookiebanner, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan u doen door via uw browser de opgeslagen cookies te verwijderen.

Sommige cookies worden reeds verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of tracking cookies) aangezien deze cookies ervoor zorgen dat wij dingen over u onthouden wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.

Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Via onderstaande links zal u meer uitleg vinden over het verwijderen van cookies per browser:

Firefox

Safari

Internet Explorer

Chrome

Firefox (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Meer informatie over cookies en het verwijderen ervan, vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en online privacy verder worden toegelicht. Deze websites bestaan alleen in het Engels en zijn niet gelieerd aan onze website of onderneming.

· Uw rechten

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben.Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien u vragen hebt bij deze cookie policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via de cookies of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen op info@louleuven.be.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet tevreden bent met onze respons op uw verzoeken. Indien u meer algemene informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten en hoe deze uit te oefenen, kan u terecht op onze privacy policy (zie hieronder).

· Wijzigingen aan deze cookiepolicy

Wij kunnen deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft welke cookies worden gebruikt en hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Wenst u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en het gebruik van onze website, consulteer dan onze privacy policy (zie hieronder).

Versie 08/02/2023

Privacy policy betreffende de verwerking van persoonsgegevens van de klant en de gebruiker van de website

LOU (hierna 'wij', 'we' of 'ons') is zich ervan bewust dat de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website belangrijk zijn. In deze policy zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we deze gegevens verwerken.

· Toepassingsgebied

LOU (Julie Herelixka), eenmanszaak, met maatschappelijke zetel te Fonteinstraat 75/16, 3000 Leuven en KBO-nummer 0781.525.535 beheert deze website. Wij handelen als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van onze klanten en websitegebruikers verwerken.

Wij vinden het belangrijk om een omgeving te creëren en in stand te houden waarin onze klanten er zeker van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.

Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht en om u te verzekeren dat wij correct omgaan met uw gegevens.

Wanneer u onze website bezoekt zijn dit privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van toepassing. De toepassing van andere voorwaarden dan de dit beleid wordt uitdrukkelijk afgewezen, tenzij met ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. In dat laatste geval blijft dit beleid aanvullend van toepassing, naast de specifieke afspraken. Het gebruik van deze website, het platform en de inhoud ervan is enkel toegelaten mits naleving van dit beleid. Indien u dit beleid niet integraal aanvaardt en naleeft, dient u het gebruik van de website, het platform en de inhoud ervan te stoppen.

· Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om het grootste deel van onze website te kunnen gebruiken.

Voor de doeleinden die hierna worden vermeld, kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam, aanspreking, adres;
 • Contactgegevens (e-mail, telefoon);
 • IP adres;
 • Datum van aankoop

U kunt ook aanvullende/optionele informatie verstrekken wanneer u formulieren invult op onze website of wanneer wij contact met u hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events).

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die wij verkrijgen via onze website of via de toestellen die u gebruikt. Het kan daarbij gaan om:

 • Logindetails (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het deel van de website dat voorbehouden is voor klanten;
 • locatiedata (locatiegegevens verzameld via sociale media of IP-adressen van uw toestel; gps-signalen die door een mobiel toestel worden verstuurd);
 • informatie van cookies, webbakens of van het internet. Deze informatie wordt automatisch verzameld en kan betrekking hebben op de website die u hebt bezocht vóór u op onze website surft of op de website die u na de onze bezoekt. Wij kunnen ook informatie verzamelen over de pagina's van onze website die u bezoekt, uw IP-adressen, het type browser, de toegangstijd en het besturingssysteem. In onze cookie policy (zie hierboven) over het gebruik van cookies vindt u meer over hoe wij cookies gebruiken;
 • gegevens die we ontvangen van andere websites, bijv. wanneer u ons vraagt om verbinding te maken met uw Facebook-account;

Wij kunnen ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de gegevens die we eerder hebben verzameld en om onze activiteiten te beheren en uit te breiden.

· Waarom verzamelen wij deze informatie en welke juridische grondslag gebruiken wij?

Wij verzamelen voormelde informatie om een beeld te krijgen van uw behoeften en om u een betere service te bieden, en meer bepaald voor de volgende doeleinden:

 1. Doeleinde: Direct Marketing (klanten)
  Persoonsgegevens:Naam en contactgegevens (e-mail)
  Juridische grondslag:Gerechtvaardigd belang
  Bewaartermijn: 1 jaar na beëindiging van de commerciële relatie
 2. Doeleinde: Direct Marketing (Prospecten)
  Persoonsgegevens: Naam en contactgegevens (e-mail)
  Toestemming
  Bewaartermijn: 1 jaar
 3. Doeleinde: Klantenbeheer
  Persoonsgegevens: Naam en contactgegevens (e-mail, tel.), Functie, Professioneel adres
  Juridische grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, Gerechtvaardigd belang
  Bewaartermijn: 10 jaar na beëindiging van de commerciële relatie
 4. Doeleinde: Om de door u bestelde producten en diensten te leveren
  Persoonsgegevens: Naam en contactgegevens (e-mail, tel.), Functie, Professioneel adres
  Juridische grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, Gerechtvaardigd belang
  Bewaartermijn: 10 jaar na beëindiging van de commerciële relatie

· Hoe gebruiken en delen wij uw gegevens?

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van LOU worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

· Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

· Rechten van de betrokkenen

De gegevensbeschermingswetgeving voorziet in verschillende rechten voor de betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zodat de betrokkene voldoende controle kan blijven uitoefenen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

· Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

· Rechten op website en materiaal - toegelaten gebruik

Onze website en het materiaal dat er beschikbaar wordt gesteld (vb. teksten, afbeeldingen, films, data, software, merken en handelsnamen, en andere informatie) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten, die toekomen aan ons licentiegevers.

De bezoekers van de website en eventuele platformen (klantenzone) verkrijgen een gebruiksrecht om de website, het platform en het materiaal te consulteren voor eigen gebruik. Dit gebruiksrecht is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, en wij behouden ons het recht voor om het te herroepen op ieder moment en zonder rechtvaardiging. Ieder verder gebruik van de inhoud en enig ander element van de website en/of het platform (vb. reproduceren, wijzigen, publiceren of anderszins verspreiden) is verboden, tenzij met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons en/of onze licentiegevers.

· Verboden gebruik van de website en materiaal

U verbindt zich ertoe de website, het platform en het materiaal niet te gebruiken (1) op illegale wijze en/of voor illegale doeleinden, (2) zodat deze worden beschadigd, gewijzigd, onderbroken of gestopt, of minder efficiënt worden gemaakt, (3) voor verzending of plaatsen van computervirussen of van materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend is, of op een andere manier niet in overeenstemming is met het opzet van de website en het platform (4) zodanig dat de rechten van een derde of van ons worden geschonden, zoals bijvoorbeeld het recht op privacy, gegevensbescherming en intellectuele eigendomsrechten (5) voor het plaatsen en verzenden van promotie- of reclameboodschappen zonder onze voorafgaande toestemming te verkrijgen en voor zover de ontvanger hier niet mee heeft ingestemd.

· Aansprakelijkheid

Wij nemen redelijke maatregelen om de informatie die wij zelf toevoegen op onze website en het platform, zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden, zonder garantie dat de verstrekte informatie geen enkele tekortkoming vertoont. De informatie is niet gericht op specifieke personen of organisaties, en is daarom niet noodzakelijk volledig, relevant en accuraat.

De informatie mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (hiervoor moet u altijd een deskundige raadplegen). De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de website, het

platform en van de informatie die erop te vinden is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade die het gevolg is van eventuele foutieve informatie op onze website.

Wij leveren redelijke inspanningen om technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Desondanks kunnen er bij het gebruik van de website of het platform fouten optreden die de beschikbaarheid en werking ervan kunnen verstoren. De website , het platform en de inhoud ervan worden aangeboden "zoals het is", en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen als gevolg van het gebruik van onze website, het online platform of de inhoud ervan.

De webpagina's of het platform kunnen links bevatten naar externe websites waarover wij geen zeggenschap hebben en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor het materiaal en de informatie die gebruikers zouden toevoegen aan de website of het platform. De gebruiker zal ons volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit dit materiaal en deze informatie.

· Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op onze website, dit beleid en alle geschillen die ermee verband houden. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

· Wijzigingen aan deze policy

LOU kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Versie 08/02/2023